Fotowoltaika dla rolnika – czy to się opłaca?

|

Rolnicy w przypadku fotowoltaiki stanowią grupę, która w szczególny sposób ma szansę na efektywne korzystanie z własnej elektrowni słonecznej. Pomimo tego, że prowadzą przecież działalność, to mogą oni korzystać z opustów identycznie jak właściciel domu jednorodzinnego. Trzeba jednak wiedzieć, że zużycie energii elektrycznej bywa bardzo duże. Im większe zużycie, tym szybciej zwróci się inwestycja w panele fotowoltaiczne.

Produkcja rolna traktowana jest na nieco innych zasadach nie tylko w Polsce, ale również w całej Europie. Większość krajów ma świadomość, że produkcja żywności jest czymś ważnym również w punktu widzenia bezpieczeństwa. Mówi się o bezpieczeństwie energetycznym, o dywersyfikacji dostaw paliw, ale nie można zapominać o żywności. Dlatego właśnie gospodarstwa w wielu krajach traktowane są w sposób wyjątkowy.

Podobnie jest także w przypadku korzyści wynikających z korzystania z systemu fotowoltaiki i produkcji prądu na własne potrzeby. Oczywiście czekamy wszyscy na kolejne zmiany, które rozszerzą grupę prosumentów o małe i średnie przedsiębiorstwa, ale tym czasem prosumentem jest osoba indywidualna w gospodarstwie domowym i rolnicy w gospodarstwach rolnych.

Rolnik i fotowoltaika.

Rolnicy mogą oddawać do sieci niewykorzystaną energię elektryczną, wyprodukowaną ze słońca, a następnie odebrać ją z uwzględnieniem opustów, tak samo jak przysłowiowy Kowalski. Dla mikroinstalacji o mocy do 10 kWh rolnikowi przysługuje odebranie „zmagazynowanej” energii w przeliczeniu na 0,8 – dla większych instalacji, podobnie jak w przypadku domów będzie to przelicznik 0,7.

Czy możliwe jest aby rachunki spadły do zera? Otóż nie stanie się tak nigdy, dlatego, że rozliczenie to stosuje się tylko do części zmiennej naszego rachunku (energia i przesył), a nie do części stałej. Tak więc w praktyce te rachunki mogą być znacząco niższe, można powiedzieć, że bardzo niskie, ale opłaty stałe (za tzw. licznik) pozostaną. Pomimo tego warto skorzystać z tego rozwiązania, bo w wielu przypadkach fotowoltaika zwraca się dość szybko.

Jacy rolnicy mogą korzystać z opustów?

Korzystny sposób rozliczania dotyczy praktycznie każdej produkcji rolnej. W komunikacie przygotowanym przez Departament Energii Odnawialnej w Ministerstwie Energii a temat korzystania z systemu opustów przez rolnika czytamy: „Według art. 2 pkt 27 a ustawy o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2015 r. poz. 478, z późń. zm.) prosumentem jest odbiorca końcowy dokonujący zakupu energii elektrycznej na podstawie umowy kompleksowej, wytwarzający energię elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji w celu jej zużycia na potrzeby własne niezwiązane z wykonywaną działalnością gospodarczą regulowaną ustawą o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584, z późn. zm.). Z uwagi na fakt, że działalność rolnicza jest regulowana ustawą o podatku rolnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 617, 1579), nie ma obostrzeń prawnych, żeby został prosumentem i korzystał z systemu tzw. opustów.”

We wspomnianej ustawie o swobodzie działalności gospodarczej, w punkcie 3. sprecyzowano, że nie dotyczy ona działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego. Tym samym wszystkie te grupy mogą stać się prosumentem. Fotowoltaika dla rolnika jest więc w stanie przynosić wymierne korzyści.

Zużycie energii elektrycznej w gospodarstwach, w których prowadzi się produkcje zwierzęcą jest chyba największe, chociaż coraz częściej wysokie rachunki za prąd płacą także rolnicy, którzy przechowują warzywa i owoce. Dlatego właśnie to te grupy są najbardziej zainteresowane skorzystaniem z paneli fotowoltaicznych do produkcji własnego prądu.

Rachunek za prąd w gospodarstwie rolnym.

Gdy planujemy zainwestować w zestaw fotowoltaiki to najważniejszym dokumentem, na podstawie, którego powinniśmy obliczyć moc instalacji jest roczne zużycie energii. Prosument nie może „sprzedawać” nadwyżki więc instalacja powinna wyprodukować prąd tylko dla niego. Moc instalacji powinna więc uwzględniać system opustu (0,8 lub 0,7 w zależności od wielkości instalacji), a także spadek efektywności w okresie przynajmniej 25 lat.

Jeżeli są Państwo zainteresowani montażem zestawu paneli fotowoltaicznych to nasi pracownicy przeanalizują zapotrzebowanie, omówią wszystkie kwestie związane z montażem i sposobem rozliczania, a także pomogą w załatwieniu wszystkich formalności. Zapraszamy więc do kontaktu.